O mnie

Adwokat Anna Kamińska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Po ukończeniu studiów odbywała 3-letnią aplikację sędziowską, w czasie której pracowała pod okiem prokuratorów i sędziów Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach. Praca ta pozwoliła jej na poznanie specyfiki funkcjonowania organów wymiaru ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

W 2008 roku, po ukończeniu aplikacji zdała egzamin sędziowski. W tym samym roku została wpisana na listę adwokatów i została członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Następnie rozpoczęła pracę jako adwokat, a na siedzibę swojej Kancelarii wybrała miasto Tychy.

Adwokat Anna Kamińska zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, w szczególności sprawami spadkowymi i rodzinnymi, a także sprawami szeroko związanymi z nieruchomościami. Ponadto prowadzi sprawy karne, gdzie występuje w roli obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Adwokat kilka razy w roku udziela porad pro bono w ramach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach dni darmowych porad prawnych.

We współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Tychach – Fundacja Internationaler Bund Polska prowadziła cykl wykładów organizowanych w ramach projektu reintegracji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych.