Działalność

Adwokat Anna Kamińska oferuje pomoc prawną przede wszystkim klientom indywidualnym, w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, zapewnia także obronę w sprawach karnych i karno-skarbowych przed wszystkimi sądami aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Zajmuje się także reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Kancelaria zajmuje się w szczególności pomocą w:

– sprawach karnych
– obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych
– reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
– sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego

– sprawach rodzinnych
– rozwód i separacja
– podział majątku wspólnego
– władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
– alimenty

– sprawach spadkowych
– dział spadku
– zachowek
– stwierdzenie nabycia spadku

– sprawach nieruchomości
– zniesienie współwłasności
– zasiedzenie nieruchomości
– prawo mieszkaniowe (eksmisja i wstąpienie w stosunek najmu)

Ponadto Kancelaria przygotowuje pozwy, wnioski, środki odwoławcze i inne pisma procesowe i pozaprocesowe.