Cennik

Wynagrodzenie adwokata za zlecone mu czynności ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z klientem. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy, rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, czy przewidywanego czasu trwania, wartości przedmiotu sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

Podstawą ustalania wynagrodzenia za prowadzenie sprawy są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.).